Jak obliczyć koszt rekrutacji pracownika w firmie i jak go zminimalizować?

Jak obliczyć koszt rekrutacji pracownika w firmie i jak go zminimalizować?

Rekrutacja pracowników to nie tylko szansa na znalezienie odpowiednich osób do zespołu, ale także spory wydatek dla firmy. Jak obliczyć koszt rekrutacji pracownika w firmie i jak go zminimalizować?

Koszt rekrutacji pracownika można podzielić na kilka kategorii:

Koszt ogłoszenia – to wydatek na opublikowanie oferty pracy w wybranych kanałach, takich jak portale internetowe, media społecznościowe, strona internetowa firmy itp. Średni koszt ogłoszenia to 500 zł.

Czas pracy – to koszt wynagrodzenia osób zaangażowanych w proces rekrutacji. W firmach, w których działamy na własny rachunek będziemy to najczęściej my – właściciele. Czas pracy obejmuje nie tylko czas poświęcony na przeglądanie CV, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdzanie referencji i umiejętności kandydatów. Mowa tu również o przygotowaniu opisu stanowiska oraz idealnego kandydata, ogłoszenia, testów sprawdzających kwalifikacje itp. Uwzględniając wszystkie te elementy, czas który musimy przeznaczyć na znalezienie kandydata, może wynieść nawet 5 dni roboczych.

Honorarium agencji rekrutacyjnej – to koszt zlecenia procesu rekrutacji zewnętrznej firmie, która zajmuje się poszukiwaniem i weryfikowaniem kandydatów. Honorarium to zwykle wynosi od 10% do 30% rocznego wynagrodzenia brutto zatrudnionego pracownika.

Koszty dodatkowe – to wydatki związane z innymi elementami procesu rekrutacji, takimi jak program poleceń, kampania promująca ogłoszenie, a w niektórych przypadkach również koszt podróży i zakwaterowania kandydatów.

Koszt nieudanej rekrutacji – to koszt poniesiony w przypadku, gdy zatrudniony pracownik nie spełnia oczekiwań, rezygnuje z pracy lub zostaje zwolniony w krótkim czasie po zatrudnieniu. Koszt ten obejmuje nie tylko ponowny proces rekrutacji, ale także utracony czas, zasoby, przychody i reputację firmy.

Jak zatem zminimalizować koszt rekrutacji pracownika?

Istnieje kilka sposobów na obniżenie kosztów rekrutacji pracownika. Poniżej podamy kilka z nich.

Dokładne określenie profilu kandydata – to pozwoli na lepsze dopasowanie oferty do oczekiwań i potrzeb rynku, a także na skrócenie czasu i liczby etapów rekrutacji.

Wykorzystanie własnych kanałów komunikacji – to pozwoli na zaoszczędzenie na kosztach ogłoszenia i licencji, a także na dotarcie do większej liczby potencjalnych kandydatów, którzy są zainteresowani pracą w danej firmie. Do własnych kanałów komunikacji należą między innymi strona internetowa firmy, media społecznościowe, blog, newsletter, sieć kontaktów, program poleceń itp.

Monitorowanie i analiza procesu rekrutacji – to pozwoli na ocenę skuteczności i rentowności rekrutacji, a także na wprowadzanie niezbędnych poprawek i usprawnień. Monitorowanie i analiza procesu rekrutacji polega na zbieraniu i wykorzystywaniu danych, takich jak liczba i jakość kandydatów, czas i koszt rekrutacji, wskaźnik zatrudnienia i rotacji, stopień zadowolenia i zaangażowania pracowników itp.

Podsumowanie

Rekrutacja pracowników to nie tylko szansa na znalezienie odpowiednich osób do zespołu, ale także spory wydatek dla firmy. Aby obliczyć koszt rekrutacji pracownika w firmie, należy wziąć pod uwagę kilka kategorii kosztów, takich jak koszt ogłoszenia, czas pracy, honorarium agencji rekrutacyjnej, koszty dodatkowe i koszt nieudanej rekrutacji. Aby zminimalizować koszty rekrutacji pracownika w naszej firmie, należy dokładnie określić profil kandydata, wykorzystać własne kanały komunikacji, automatyzować proces rekrutacji i monitorować i analizować jego przebieg. W ten sposób można nie tylko zaoszczędzić na wydatkach, ale także zwiększyć efektywność i jakość rekrutacji.

Zachęcamy do skorzystania z usług rekrutacyjnych świadczonych przez pomocdlafirmy. Mamy duże doświadczenie w pozyskiwaniu idealnych pracowników. Proces rekrutacji, który wdrażamy u naszych klientów, w minimalnym stopniu angażuje właścicieli firm, tak by mogli realizować swoje podstawowe zadania.  

Zapraszamy do lektury bloga pomocdlafirmy.
Świadczymy usługę Wirtualnej Asystentki.
Nasza oferta to wachlarz usług wspierających działalność przedsiębiorców: ​
obsługa klientatworzenie treści i grafikobsługa projektówpromocja strony www
techniczna obsługa biznesu online
Sprawdź naszą ofertę i cenni​k, umów się na konsultację.